Προσωπικά δεδομένα - Ntasios Sweet Art

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Η εταιρεία

Εμπιστευτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου(Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998, Π.δ. 79 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας Τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας Τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους αρχεία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ 2013
Δείτε το σε αρχείο PDF

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ 2014
Δείτε το σε αρχείο PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Νο.108
Δείτε το σε αρχείο PDF

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού